Föreningen
Många som nu kommer till Sverige känner inte till sina mänskliga rättigheter. De känner inte heller till att dessa rättigheter gäller för alla. Såväl män som kvinnor. Såväl barn som vuxna.​ Att känna till sina grundläggande mänskliga rättigheter ger styrka, mod och en känsla av att man är värd att tas på allvar. Detta kan förändra livet för den som lever under utsatthet och förtryck. My Human Rights är en ideell förening med syfte att stärka kvinnor, män och barns mänskliga rättigheter världen över. Läs mer om föreningen..
Mina mänskliga rättigheter
Mina mänskliga rättigheter/My human rights är ett redskap för att sprida kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheter och FN:s kvinnokonvention. Det består av en ask med 61 vackra kort som förklarar artiklarna och vad de innebär – på ett konkret, begripligt och jag-stärkande sätt. De 61 korten representerar de 29 artiklarna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt de 16 artiklarna i FN:s kvinnokonvention, som reglerar kvinnors rättigheter inom en rad områden. Varje kort beskriver en rättighet på ett sätt som visar hur den berör mig som individ. Läs mer..
Jag är ett barn. Jag har rättigheter.
Barn har mänskliga rättigheter precis som vuxna. De har rätt att säga ja och att säga nej. Barn är värdefulla, viktiga och oersättliga. Tyvärr är det inte ovanligt att barns rättigheter och integritet kränks. Det beror oftast på okunnighet och sällan på ovilja eller grymhet. ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter” bygger på artiklarna i FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen (1989). Det har tagits fram för att stärka barn och hjälpa dem att förstå att de har rättigheter. Läs mer..