FÖRENINGEN

Att känna till sina grundläggande mänskliga rättigheter ger styrka, mod och en känsla av att man är värd att tas på allvar. Detta kan förändra livet för den som lever under utsatthet och förtryck. My Human Rights är en ideell förening med syfte att stärka kvinnor, män och barns mänskliga rättigheter världen över. Detta gör föreningen genom att sprida kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s kvinnokonvention (1979) och FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) på ett innovativt, pedagogiskt och jag-stärkande sätt.

Visionen är att ge kvinnor, män och barn över hela världen möjlighet att äga kunskapen om sina mänskliga rättigheter och stöd att hävda den. Vi tror att det kan bidra till att förändra världen. Föreningen grundades år 2012 av Emma Wistrand och Carin Granlund Olsen.

avd

ABOUT THE ORGANIZATION MY HUMAN RIGHTS

My Human Rights is a non-profit organization aiming to empower women, men and children by having a fundamental knowledge about their human rights and the support to claim them. The organization makes this by spreading the knowledge of the UN Declaration of Human Rights(UNDHR, 1948), and the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW, 1979) and the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC, 1989) in an innovative, educational and I-reinforcing way. The organization was founded in 2012 by Emma Wistrand and Carin Granlund Olsen.